Documentatie

image030

Pentru realizarea investitiei este necesar sa se rezolve urmatoare etape de proiectare:

 • Studiu de fezabilitate: pentru realizarea investitiei este necesar intocmirea unui studiu pentru a analiza cat de vezabila si necesara este investitia.
 • Studiu geotehnic:
  • realizarea unor foraje pe sit;
  • elaborare studiului geotehnic;
  • alegerea solutiei de fundare si recomandarilor geotehnice
 • Stabilirea solutiilor constructive: dupa primirea masuratorilor de pe teren, studiului geotehnic, temelor de proiectare, teme tehnolocice se va face o analiza pentru a determina solutiile de arhitectura, rezistenta si instalatii pentru a alege cele mai bune solutii din punct de vedere economic si functional. Dupa intocmirea unor teme de arhitectura in concordanta cu cerintele investitorului se va face o analiza detaliata a structurii pentru a determina tipul de structura si modalitatea de executie.

Pentru acestea este nevoie de calcule strucurale:

 • predimensionare;
 • calcul static
 • calculul spatial al structurii (static liniar, static neliniar, dinamic liniar sau dinamic neliniar – dupa caz)
 • Verificarea din punct de vedere al rezistentei structurale
 • Verificari la deplasare

Dupa rezolvarea acestor etape se trece la:

Proiect faza: Documentatia Tehnica de Autorizatie de Constructie (D.T.A.C)- Continut cadru DTAC:

Elaborare proiecte arhitectura, rezistenta si instalatii:

 • piese scrise (memoriu tehnic, program de faze determinante);
 • piese desenate;
 • referate de verificare (dupa caz);

Proiect faza: Proiect tehnic (P.T.)- Continut cadru PT:

Elaborare proiecte arhitectura, rezistenta si instalatii:

 • parte scrisa (memorii tehnice de specialitate, caiete de sarcini pentru fiecare specialitate, liste de cantitati estimative);
 • piese desenate;
 • note de calcul;
 • referate de verificare (dupa caz);

Proiect faza: Detalii de Executie (D.E.)- continut cadru DE:

Elaborare proiecte arhitectura, rezistenta si instalatii:

 • parte scrisa;
 • piese desenate;
 • referate de verificare (dupa caz);

Urmarire de santier

 • intocmirea proceselor-verbale pentru fazele determinante si lucrari ascunse;
 • asistenta tehnica;
 • dispozitii de santier;

Proiect faza: As Built (AB) – Conform cu executia

In acest proiect se introduc proiectele cu ultima revizie, dispozitiile de santier, procesele verbale conform cum s-a executat constructia.

Comments for this post are closed.