STRUCTURAL CAD

CE ESTE UN DIRIGINTE DE SANTIER?

      Diriginte de Santier – persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.    Diriginte de Santier si Inspector de Santier sunt una si aceeasi persoana, conform Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilor de santier, care schimba denumirea de Diriginte de santier in Inspector de santier.    Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (prin Norme Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginte de santier autorizat.  Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti.Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuiacu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.

 Atributiile unui diriginte de santier sau a unui inspector de santier sunt urmatoarele:

Dirigintele de santier verifica proiectele si calitatea acestora; constata eventualele lipsuri si solicita nelamuriri sau completari de la proiectant;

Dirigintele de santier verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii;

Dirigintele de santier verifica existenta autorizatiei de construire;

Dirigintele de santier urmareste executia constructiei in coformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiet de sarcini, clauze contractuale, etc…;

Dirigintele de santier participa la selectarea executantilor si a materialeleor de constructii;

Dirigintele de santier ofera asistenta si consultanta beneficiarului si executantului;

Dirigintele de santier guverneaza intrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;

Dirigintele de santier intocmeste procesele verbale de faze si are grija ca si celelalte persoane sa le semneze in deplina cunostinta de cauza;

Dirigintele de santier urmareste executatia lucrarilor in conformitate cu programul prezentat la contract si isi da acceptul la plata lucrarilor doar in cazul in care aceste sunt corespunzatoare;

Dirigintele de santier poate cere intreruperea lucrarilor, demolarea unor lucrari realizate necorespunzator,

Dirigintele de santier Solicita in cazul in care este nevoie dispozitii de santier din partea proiectantului;

Dirigintele de santier Verifica calitatea dispozitiilor de santier;

Dirigintele de santier sesizeaza evetualele probleme care pot aparea pe parcursul executiei;

Dirigintele de santier participa la receptia partiala sau totala a lucrarilor de constructie;

Dirigintele de santier stabileste responsabilii si urmareste rezolvarea obiectiunilor de la receptia lucrarilor;

Dirigintele de santier cheama persoanele responsabile la fazele determinante ale lucrarilor;

Dirigintele de santier trebuie sa aibe grija sa se realizeze lucrari de calitate in conformitate cu prevederile din proiect , din caietul de sarcini, din prospecte, conform normelor in viguare, conform Legii 10 privind calitatea lucrarilor de constructii.

Dirigintele de santier raspunde solidar cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrari de calitate.

Dirigintele de santier urmareste respectarea tehnologiei de executie;


   Responsabil tehnic cu executia – atestat, cu  statut de colaborator (prin conventie civila).

Atributiile care ii revin pentru lucrarea la care este desemnat prin decizie de catre directorul general sunt urmatoarele:

 • verifica existenta autorizatiei de construire
 • verifica proiectul de executie sub urmatoarele aspecte
 • daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati
 • daca contine planul de control pentru fazele determinante
 • daca contine toti parametrii si datele (valorile de control) privind verificarile de calitate in timpul executiei
 • verifica si avizeaza planul calitatii pentru lucrare (intocmit de compartimentul tehnic)
 • participa la intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru lucrarea contractata si pentru elaborarea fiselor tehnologice
 • verifica si avizeaza planul de control de calitate pe lucrare
 • verifica proiectul de organizare a executiei lucrarii precum si graficul de executie, graficul de asigurare cu forta de munca si utilaje
 • verifica documentele de calitate ce insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor in depozitul santierului si procesul de receptie a acestora
 • verifica conditiile de depozitare pentru materialele ce se pun in opera la lucrarea respectiva
 • isi da acordul cu privire la desemnarea sefului punctului de lucru pentru lucrarea la care este desemnat în timpul executarii lucrari:
 • efectueaza verificari conform planului propriu de control asupra calitatii executarii lucrarilor de constructii. Planul de control trebuie vizat de directorul general. Sistemul informatic aferent lucrarii contine un model de plan propriu de control al calitatii lucrarilor (proiectant, diriginte de specialitate, ICSIR etc);
 • opreste executia lucrarilor in momentul in care constata existenta unor neconformitati (in produsele folosite la lucrare sau abateri de la documentatia de executie)
 • participa la elaborarea solutiei tehnologice optime de efectuare a remedierii neconformitatii constante;
 • analizeaza prin control calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in raportul de neconformitate intocmit de seful punctului de lucru
 • autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor;
 • verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executarii lucrarilor si pastrarea acestora in vederea predarii catre beneficiar; procese verbale de receptie calitativa, procese de verificare a lucrarilor ascunse, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor
 • intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si-l completeaza