images (5)

Mai înainte de a lua orice decizie în sensul iniţierii unor demersuri privind obţinerea unui certificat de perfomanţă energetică sau a unui proiect de reabilitare termică, verificaţi validitatea informaţiilor împreună cu un specialist, un auditor energetic atestat!

ing. SCUTARU DOREL, auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialitatea constructii si instalatii, certificat de atestare seria UA nr. 01395 – eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Competenţe:
A) elaborarea certificatelor de performanţă energetica pentru cladiri noi sau existente, din toate categoriile:
a) locuinte unifamiliale;
b) blocuri de locuinte;
c) birouri;
d) cladiri de învatamant;
e) spitale;
f) hoteluri si restaurante;
g) sali de sport;
h) cladiri pentru servicii de comert;
i) alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.
B) realizarea auditului energetic pentru toate categoriile de clădiri existente, care se reabilitează termic.

Prevederi legislative (Legea 372/2005, Norme de aplicare a legii nr. 372/2005)
Scopul legislatiei privind performanta energetica a cladirilor este diminuarea consumurilor energetice totale ale cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.
Certificatul este un document tehnic cu caracter informativ care atestă performanţa energetică a clădirii, precum şi încadrarea acesteia într-o clasă de performanţă energetică. El se elaborează prin grija investitorului/proprietarului şi se păstrează la cartea tehnică a construcţiei. În lipsa cărţii tehnice a construcţiei, până la constituire,certificatul se păstrează de către proprietar.
Pentru categoriile de clădiri care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/ proprietarului şi se cuprinde în documentaţia pentru recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea RECEPŢIEI fără elaborarea Certificatului de performanţă energetică, duce la nulitatea recepţiei
Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul se elaborează prin grija proprietarului şi se prezintă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a contractului de închiriere.
LUCRARI REALIZATE:
– Elaborare de certificate de performanta energetica pentru apartamente in blocuri existente
– Elaborare certificate de performanta energetică pentru locuinţe şi cladiri publice în urma consolidarii, refunctionalizarii si reabilitarii termice

– Elaborare audit energetic şi expertize energetice.
Toate lucrarile au fost comunicate si inregistrate, potrivit legii, la INCD URBAN INCERC.