images (2)

Pentru primul pas, proprietarul trebuie sa gaseasca un auditor energetic care poate fi persoana juridica sau persoana independenta. Rolul auditorului energetic este de a face expertiza tehnica a cladirii si de a intocmi un raport de expertiza energetica a cladirii.
Pentru realizarea unui audit energetic urmat de un raport de audit şi Certificatul de Performanta Energetica pentru cladirea auditata, beneficiarul trebuie sa ofere auditorului toate documentele necesare raportului de audit. Documentele necesare auditorului sunt cele mentionate mai jos si daca nu are documente privind construcţia cladirii sa permită auditorului sa efectueze la faţa locului masuratori, inclusiv relevee:

Din cartea tehnica a construcţiei se cer:

1. Planuri amplasament clădire; planuri structură clădire; planuri şi descriere instalaţii în clădirea construită;

2. Date tehnice despre materiale de construcţii folosite, date tehnice despre echipamentele de instalaţii de încălzire, răcire-climatizare, ventilaţie, furnizări apă caldă şi apă rece, etc.

Pentru consumurile realizate de clădire pentru clădirile existente noi sau vechi se cer:

1. Consumurile de energie electrică pe lună timp de minim un an;

2. Consumurile de gaz pe lună timp de minim un an;

3. Consumurile de apă rece şi apă caldă pe lună timp de minim un an;

4. Consumurile privind canalizarea – deşeurile pe lună timp de minim un an;

Pentru consumurile ce vor fi realizate de clădirea nouă care se va construi se cer:

1. Ce echipamente şi materiale se vor folosi în instalaţiile din clădire; (se regasesc în planurile DTAC şi PTh ale construcţiei în baza căreia se primeşte Autorizaţia de Construire a clădirii şi se execută construcţia)

2. Descrierea instalaţiilor de energie electrică, de gaz, de furnizare apă-caldă , apă –rece şi canalizare în instalaţiile din clădire; (se regăsesc în planurile din DTAC şi PTh ale construcţiei în baza căreia se primeşte Autorizaţia de Construire a clădirii şi se execută construcţia)