Aviz telefonizare Romtelecom

Documente necesare aviz telefonizare Romtelecom, cerere tip, date de contact, taxa aviz Romtelecom

Documente necesare aviz salubritate

-cererea pentru eliberarea acordului de mediu (2exemplare);

– certificatul de urbanism (in termen de valabilitate) cu cele doua planuri anexa;

– memoriu tehnic având conţinutul cuprins în anexa nr. II2 laOrd. nr. 860/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

– dovada că a făcut publică solicitarea prin anunt public avand continutul in anexa nr. II4 la Ord. nr. 860/2002 (dupa caz);

– act doveditor pentru detinere spatiu;

– aviz de urbanism si Hotararea Consiliului Local pentru aprobare PUD/PUZ (numai daca este solicitat prin Certificatul de urbanism) ;

– aviz emis de Ministerul Culturii si Cultelor (dupa caz) ;

– acordul vecinilor (dupa caz) ;

– contract pentru preluarea deseurilor din constructie incheiat cu o unitate autorizata ;

– plan de situaţie propusa;

– dovada de plata a tarifului – 100 RON (cunatumul tarifului se achita prin mandat postal sau cu ordin de plata in contul

TAXA aviz telefonizare:-100lei

Unde se poate depune avizul telefonie :

Comments for this post are closed.