Aviz pompieri PSI

Documente necesare aviz PSI

Documente necesare aviz Pompieri PSI

Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire, se emit pe baza următoarelor documente(2 exemplare):

# Cerere tip

# Proiectul pentru autorizarea executarii constructiilor faza D.T.A.C ( proiect arhitectura, , proiect instalatii, proiect PSI).

# Referatul verificatorului la siguranta la foc, dupa caz, conform O. MLPTL nr. 77/N/28.10.1996.

# Scenariul de siguranta la foc întocmit conform prevederilor anexei la Normele generale de PSI aprobate cu OMI 795 din 1998 (Monitorul Oficial 384/09.10.1998).

# Dovada achitarii taxei de avizare.

# Opis cu documentele depuse.

# Certificatul de urbanism (copie).

# Titlul asupra imobilului (copie).

# Planuri cadastru.

# Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei de calitate siguranta la foc precizate de avizator.

Taxa aviz pompieri PSI :

– momentanu nu se plateste nimici o taxa

Adresa si program depunere aviz PSI:

Orar: L, Ma, J 9:00-19:00 si Mi, V : 9:00-17:00

Adresa:

  • I

NOTA: Avizul de protectie civila cat si cel de pompieri se depune simultan la aceeasi locati dar in dosare separate

Comments for this post are closed.