Aviz mediu

Documente necesare pentru emiterea avizului de mediu

Acte necesare aviz mediu:

• Cererea pentru eliberarea acordului de mediu (2exemplare);

• Certificatul de urbanism (in termen de valabilitate) cu cele doua planuri anexa;

• Memoriu tehnic având conţinutul cuprins în anexa nr. II 2 la Ord. nr. 860/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Piese desenate din proiectul de arhitectura

• Dovada că a făcut publică solicitarea prin anunt public avand continutul in anexa nr. II4 la Ord. nr. 860/2002 (dupa caz);

• Act doveditor pentru detinere spatiu;

• Aviz de urbanism si Hotararea Consiliului Local pentru aprobare PUD/PUZ (numai daca este solicitat prin Certificatul de urbanism) ;

• Aviz emis de Ministerul Culturii si Cultelor (dupa caz) ;

• Acordul vecinilor (dupa caz) ;

• Contract pentru preluarea deseurilor din constructie incheiat cu o unitate autorizata (Aviz salubritate);

• plan de situaţie propusa;

• Dovada de plata a taxei pentru obtinerea avizului ;

• taxa

• Adrese:

AGENTIA pentru PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Sediu:

Telefon:

Fax:

Comments for this post are closed.