Aviz aparare civila

Aviz apararea civila

Documente necesare

Documente necesare pentru aviz aparare civila:

– Plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor electrice din adăpost – două exemplare în copie;

– Planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane – două exemplare în copie;

– Memoriu tehnic de specialitate – două exemplare în copie;

– Opis cu documentele depuse – două exemplare

– Cerere tip – două exemplare;

– Copie Certificat de urbanism in doua exemplare

– Plan de situaţie şi de încadrare în zonă – două exemplare în copie;

Memoriul tehnic de specialitate cuprinde urmatoarele:

a) date generale despre adapost: necesar personal de adapostit; echipare cu instalatii speciale,

utilaje si tamplarie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimile peretilor si planseelor,

sistem de armare, pardoseli, finisaje, racorduri; instalatii de filtroventilatie, electrice, sanitare,

de incalzire etc.;

b) date privind echiparea cu instalatii de filtroventilatie, pentru adaposturile de protectie civila

cu capacitate de adapostire de peste 50 de persoane.

Comments for this post are closed.